STOP odstrzałowi krukowatych na Mazurach!

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pozytywnie rozpatrzył wniosek Szczycieńskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Łowieckiego i wydał zgodę na odstrzał ponad 1000 ptaków krukowatych w powiecie szczycieńskim.

Odstrzelonych ma zostać 250 kruków, 190 wron siwych i 600 osobników srok. Wniosek nie został poparty wynikami żadnych badań naukowych, a samej decyzji nie konsultowano ani ze środowiskiem naukowym, ani z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody.

Wnioskodawca jako argument za odstrzałem podał negatywny wpływ ptaków krukowatych na populacje kuropatwy i zająca, jednak wpływ ten jest wysoce dyskusyjny – nie potwierdzają go m.in. wyniki badań prof. Piotra Tryjanowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ani dr Marka Panka ze Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu.

Co więcej – wyniki organizowanego przez OTOP Monitoringu Ptaków Polski wskazują na systematyczny spadek liczebności wrony siwej w skali całego kraju. W przypadku kruka, którego zagęszczenie na Warmii i Mazurach wynosi od 5 do 10 par/100 km2. Zatem w skali powiatu zastrzelenie 250 kruków może  oznaczać ich wytępienie na tym obszarze.

Dlatego też Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zdecydowanie protestuje przeciwko decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i zachęca wszystkich do poparcia tego protestu. Poprzyj nas i Ty!

Zebrane podpisy zostaną przekazane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz ze stanowiskiem OTOP.

Wyraź swoje poparcie

* - pole wymagane